REFERANSLAR

Referanslar

Hızla artan ticari rekabet ortamında, en önemli yatırımınız markanızdır ve markalar marka tescil ile korunurlar.

Çünkü marka; ürün veya hizmetlerinizle müşteriniz arasındaki en önemli iletişim köprüsüdür.

Günümüzde markalar işletmelerin somut varlıklarından daha değerli hale gelmiştir. Öyle ki şirketlerin büyüklüğü sahip oldukları maddi varlıklarından çok markalarının değerleri ile ölçülmektedir. Markalaşmak karlılığı arttırmanın en etkili yoludur. Marka tescil ise markalaşma stratejisinin temelidir.

Tüketicilerin güvenilir markalara bağlılığından kar elde etmek isteyen taklitçi kişi veya kuruluşların haksız rekabetini önlemenin ilk adımı marka tescil ile mümkündür.

Pazarlama faaliyetlerinin odak noktası markadır. Büyük bir hızla değişen ve artan rekabet koşulları içinde faaliyet gösteren işletmeler özellikle ürünlerin fiziksel olarak farklılaştırılamayacağı durumlarda; rekabet üstünlüğü elde etmek ve pazarda yaşamını sürdürebilmek için ürünlerine marka ile bir takım kişilikler kazandırmak yoluna gitmektedir. Kişilik kazanan bir markayı korumak uzman vekiller aracılığıyla yapılan marka sorgulama işleminden sonra Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka tescil ile gerçekleşir.

Sadece ürün yaratarak kazanç sağlamak ve o ürünü benimseyen bir kitle oluşturmak markalaşmadan mümkün değildir. Markalaşmanın ilk adımı ise marka tescil ile mümkündür.

©2020 - BULUŞUM. Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi