KURUMSAL

TSE Belgeleri

• Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır,

• İlgili Standardın öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir,

• Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi verilir.

TSE Belgesi almanın firmaya sağladığı başlıca yararlar:

• Maliyette düşüş- ticarette artış,

• Pazara ulaşmada kolaylık,

• Pazarda hız,

• Tüketici nezdinde güven,

• Güvenli ürünün garantisi,

• Kamu ve özel sektör ihalelerinde  

©2020 - BULUŞUM. Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi