KURUMSAL

Patent Mevzuat

  ULUSAL
  Kısa Adı Açıklaması   Doküman
Sınai Mülkiyet Kanunu       22.12.2016 Tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  
SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik                        24.04.2017 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik   
 Mülga Patent KHK            551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  
Çalışan Buluşlarına Dair Yönetmelik                             29.09.2017 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara   Dair Yönetmelik   

 

  ULUSLARARASI
  Kısa Adı Açıklaması   Doküman
 PCT                                  Patent İşbirliği Anlaşması  
 PCT Yönetmelik Patent İşbirliği Anlaşması Yönetmeliği  
 EPC Yönetmelik Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik  
 IPC Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Strazburg Anlaşması  
©2020 - BULUŞUM. Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi