KURUMSAL

Marka Mevzuatı

ULUSAL
Kısa Adı Açıklaması Doküman
  Sınai Mülkiyet Kanunu   22.12.2016 Tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  
  SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik                 24.04.2017 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik   
  Mülga Marka KHK       556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  
  Sınıflandırma Tebliği   Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ  
  Tanınmışlık Esasları   Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile ilgili Esaslar ve Uygulaması  
  Başkanlık Oluru   Koruma Markalarına İlişkin Başkanlık Makamı olur Özeti  
  Kılavuz_2019   Marka İnceleme Kılavuzu_2019
  Kılavuz_2015   Marka İnceleme Kılavuzu_2015 TR  ENG 
  Kullanım İspatı Kılavuzu   Marka Yayıma İtiraz Süreçleri Kapsamında Kullanım İspatı Talebine ve İnceleme Esaslarına İlişkin İnceleme Kılavuzu  
  Muvafakat Talebi (Tek Sahipli)     
  Muvafakat Talebi (Çok Sahipli)       
  İtiraza Karşı Görüş   Bildirme Formu           

 

ULUSLARARASI
Kısa Adı Açıklaması Doküman
    Marka Kanunu Andlaşması  
  Madrid Yönetmelik   Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik  
  Madrid Temel Bilgiler   Madrid Protokolü Çerçevesinde Markaların Uluslararası Tescili İle İlgili Prosedürün Uygulanmasına İlişkin Temel Bilgiler  
©2020 - BULUŞUM. Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi