KURUMSAL

Başvuru

 

Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü ya da diğer özellikleriyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir.

Coğrafi işaretlerikiye ayrılır

MENŞE ADI ; bir ürünün coğrafi alan bölgenin unsurlarından kaynaklanması ve üretimi işlenmesi gibi tüm unsurların yalnız bu bölgeye has olduğu durumlara denir.

MAHREÇ İŞARETİ ; Belirgin özelliği, ünü veya diğer özellikleri ile bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması , durumunda "mahreç işareti" göstergesini belirtir.

Ülkemizde coğrafi işaret olarak korunması gereken sayısız özelliğe sahiptir. Koruma anlamında da yasalar yeteri kadar bağlayıcıdır.

Coğrafi işaret tescili başvurusuna konu olan ürünün açıklanması ve teknik özelliklerini anlatan dosyanın KHK hükümlerine uygun biçimde hazırlanmış olması gerekmektedir.

Tescilli korumadan yararlanmak için ürünün kalitesini bir standart dahilinde yapılması ve tüketici zihninde bir algı oluşması sağlanması amaçlanmıştır.

Nereye Yapılır?

Başvuru Türk Patent Enstitüsü nezdinde

Danışmanlık

Başvuru resmi patent ve marka vekilleri vasıtasıyla yapılabilir. Vekil ile başvurunun yapılması tavsiye edilmektedir.

Kimler Başvuru Yapabilir;

Coğrafi işarete konu ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları başvuru hakkına sahiptir.

Başvuru İçin Gerekenler;

Tescili talep edilen ürünün adı,

Ürünün ile ilgili teknik bilgiler ve belgeler,

Yöre, alan veya bölgenin coğrafi sınırlarını açıkça tanımlayan ve belirleyen bilgiler ve belgeler,

Ürünün üretim tekniğine ve varsa yerel özel üretim teknik ve şartlarına ilişkin bilgiler,

Saptanan kriterlere göre ürünün nasıl inceleneceği ve denetleneceği ile ilgili kiriterleri

Fiziksel ve kimyasal açılardan gerekli incelemelerin yapılabilmesi için gerekli kriterler,

Denetleme ile ilgili kim, hangi sıklıkta nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler,

Denetleme ve değerlendirmeler için oluşturulacak kurum veya kuruluş

Menşe adı veya mahreç işaretinin kullanım biçimini, üreticinin markasını, gerekli işaretleri veya etiket şekillerini ayrıntılarıyla açıklayan bilgiler ve belgeler

Ve diğer gerekli bilgi ve belgeler

Yayın

Kabul edileen başvurular resmi gazete yoluyla yayına çıkar yayına herkes haklı gerekçe göstererek itiraz edebilir.

1. Entegre Devre topografyaları başvuru;

Entegre Devre Nedir?; elektronik bir işlevi ve en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürünlerdir.

Entegre Devre Topoğrafyası?;entegre devreyi meydana getiren üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisidir.

Orijinal nitelikte olan entegre devreler tıpkı marka ve patentler gibi sahibi adına koruma altına alınabilirler.

Koruma; Entegre Devre Topoğrafyasının içeriğine üretim şekline veya fonksiyonlarına verilmemektedir.

Başlangıç tarihinden itibaren on yıl olup, bu süre onuncu takvim yılının bitiminde sona ermektedir.

Tescilin Sağladığı Haklar

Tescil ile koruma altındaki bir entegre devre topogrofyası satışı, ithali, üretilmesi yasaktır. Bunun yanı sıra bu haklar devir edilebilir lisans yoluyla çoğaltılabilir.

 

©2020 - BULUŞUM. Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi